شاه چمداندا گدی...

سه شنبه 15 مرداد 1398 06:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
Image result for ‫عدالت علی‬‎
ای جان فدای شیوۀ مردم مداری ات!
                                                          احیای دین به حُسنِ سیاسات جاری ات!
                                      دستی گشاده ایم به پهنای آسمان
                                                                     در امتداد فوج ملائک به یاری ات
                                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب
 

‏ بَشِّرِ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً

دوشنبه 14 مرداد 1398 11:37 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
Related image
منی که نام مرتضی (ع) به ذکرم از خفی، جلیست
                                                          الهه و الهم از علی و آل (ع) منجلیست
                                      به نقطه ای که تحت باء قیامتی بپا کند
                                          بترسم از جماعتی که نان خورشتش از علیست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم

یکشنبه 13 مرداد 1398 09:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
Related image

دوشم صنمی گفت که هان، شیخ معظم!
                                                                  سیمای هر آن مست خدا از تو مجسم!

                                                   جاییکه شهادت گذر از نفس شریر است
                                                                     پا تا به سرم چیست جز از خطّ مقدّم

ادامه مطلب
 

جایی بنشین که بر نخیزانندت

شنبه 12 مرداد 1398 10:55 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
Related image
من که مست از می نابم می صد ساله نبید
                                                           تو هم از کد یمین من و خونهای شهید
                                        گاه رزم است برادر به از این مشغله ها
                                                      من دهم نقدِ سر و جان تو بده وعده وعید
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذینَ یَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ کانَ خَوَّاناً أَثیماً

جمعه 11 مرداد 1398 07:22 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
عکس و تصویر اقتدا‌ی طلبه به غیرروحانی در نماز جماعت س: آیا این سخن صحیح است که می‌گویند ...
زین پس گذر مدعیان از سر و خشت است
                                                              تا در نظر دوست که زیبا و که زشت است
                                             ای ملعبۀ دست فرومایه تر از خویش
                                                                 بیهوده درو آمده ای موسم کشت است
                                                                                                                                                                                              (صفایی)
                        


ادامه مطلب
 

صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویت

سه شنبه 8 مرداد 1398 06:27 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
Related image
در نیم شبی آمد معشوقۀ شایستم
                                                            وز هرم نفسهایش حالی که ببایستم
                                           او غایت زیبایی من محو تماشایش
                                                       تا صبح سخن گفت و من هیچ ندانستم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)ادامه مطلب
 

العزیز بغیر الله ذلیل

یکشنبه 6 مرداد 1398 09:03 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
Image result for ‫تهدید ترامپ به حمله ایران‬‎
شما کآتش بیار جنگِ مایید
                                                                  مرا جنگآوری برتر شناسید
                                            من ار صلحم نمود دفترم هست
                                                                بر آنم تا که پا در گل نمانید
                                                                                                                                                                      (صفایی)ادامه مطلب
 

چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو

سه شنبه 1 مرداد 1398 07:56 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای لعل لبت مصحف جانرا آیه
                                                              حاصل نشود جز تو بدین سرمایه
                                                   بر مردمک دیده فرود آی ای جان
                                                               من بر قدمت زمین و بر سر سایه
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

ترسم این قوم که بر درد کشان می خندند در سر کار خرابات کنند ایمان را

دوشنبه 31 تیر 1398 05:24 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

پیران شهر من که شمارش هزار هست
                                                      گویند صبح صادقی پسِ هر شام تار هست
                                  بر شمس دین که مشرق و مغرب جهات نیست
                                                              آیا ظهور و غیبت و لیل و نهار هست؟

ادامه مطلب
 

ونرید أن نّمنّ على الّذین استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أمّة ونجعلهم الورثین

یکشنبه 30 تیر 1398 07:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

Related image


                              ز سر برون ببایدت تصرف دیار من
                                               شغال و کرکس و زغن نه در خور شکار من
                              مرا که سیر انفسم افق افق ستوده بس
                                       به
ساز و برگ و خان و مان چه حاجت ابتکار من
                                                                                                                                                                        (صفایی)ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 78 ) ... 5 6 7 8 9 10 11 ...