تبلیغات
خلوت نشین - مطالب محمدرضا صفایی

Jewish secularism

سه شنبه 13 شهریور 1397 10:25 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
منی که نام مرتضی (ع) به ذکرم از خفی، جلیست
                                                            الهه و الهم از علی و آل (ع) منجلیست
                                      به نقطه ای که تحت باء قیامتی به پا کند
                                              بترسم از جماعتی که نان خورشتش از علیست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

دشمن عاقل به از نادان دوست

یکشنبه 11 شهریور 1397 11:09 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
دور فتادیم ز اعجاز نور
                                                                  هم به تقلا که بیافتیم دور
                                             پشتِ حجب نه، خودِ احجاب ما
                                                            نور و سیه چاله؟! نشاید عبور

ادامه مطلب
 

کسی رو داشتیم (ره) می گفت: گلین ییغیشاخ گئدین جبهه یه!!

یکشنبه 11 شهریور 1397 02:00 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
خالص ما را نسزد غین و شین
                                                                    آفت دین نیز یقینا همین
                                                کافر حربیست مسلمان مگر
                                                          هر چه که اسلام به مغرب زمین
                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

فراز مسند خورشید تکیه گاه من است

جمعه 9 شهریور 1397 08:10 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

کو مفری که از این  ظلمت کوفی بروم
                                                              بروم پیش که از دست که عارض بشوم
                                          مُردم از مَردم چشمم که ز نامردم شهر
                                                    آنچه دیده است و ببیند همه ظلم است و ستم
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

مگر این پنج روزه دریابی

پنجشنبه 8 شهریور 1397 11:00 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
آنانکه تو را دیده و نشناخته اند
                                                                   در آینه بر نقش تو دل باخته اند
                                                  خلقی همه در پرده به اوهامی چند
                                                                    تُنگی به شکار قلزم انداخته اند
                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

كس نبیند جمال سَلْوَت من ره ندارد كسى به خلوت من

چهارشنبه 7 شهریور 1397 09:38 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
اوضاع کواکب ار چنین بحرانی است
                                                                     با صد ملک موکل پنهانی است
                                              دشمن به تقلای عبث از ره کین
                                                                خواهان کناره گیری روحانی است
                                                                                                                                                                                            (صفایی)


ادامه مطلب
 

مردار بود هر آنکه او را نکشند

چهارشنبه 7 شهریور 1397 03:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
  آنکه مرا آتش عشقش بسوخت      
                                                                      عالم ایجاد ز دودم فروخت
                                                نور عوالم همه زین آتش است
                                                          خار تر است آنکه شرارش نسوخت
                                                                                                           
                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

اتقوا الدنیا فوالذی نفسی بیده انها لأسحر من هاروت وماروت

سه شنبه 6 شهریور 1397 08:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
دینی که بقایش بجز از خون خدا نیست
                                                    چندی است که در کوی من و ما و شما نیست
                                     ای آنکه زر و زور به تزویر بپایید
                                                            فرجام چنین قصه به خوبی و صفا نیست
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

تا باد چنین بادا

دوشنبه 5 شهریور 1397 11:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
ای لعل لبت مصحف جان را آیه
                                                              حاصل نشود جز تو بدین سرمایه
                                                   بر مردمک دیده فرود آی ای جان
                                                               من بر قدمت زمین و بر سر سایه
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

Pish Deh

دوشنبه 5 شهریور 1397 02:15 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
تو بهار منی ای شیخ گل و نسترنم
                                                                 عالمی مست می و باده، خراب تو منم
                                                  هان، چه کردی که چنین از پی تو عربده جوی
                                                                               تا ثریا برسانم حسنات حسنم
                                                                                                                                                                                                          (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 85 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...