خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2019-02-18T23:48:35+01:00 mihanblog.com ما را سر بودن جهان نیست ما را سر یار مهربان است 2019-02-18T07:16:47+01:00 2019-02-18T07:16:47+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4163 محمدرضا صفایی در نیم شبی آمد معشوقه شایستم                                                            وز هرم نفسهایش حالی که ببایستم               
در نیم شبی آمد معشوقه شایستم
                                                            وز هرم نفسهایش حالی که ببایستم
                                           او غایت زیبایی من محو تماشایش
                                                       تا صبح سخن گفت و من هیچ ندانستم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


]]>
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ 2019-02-16T12:56:05+01:00 2019-02-16T12:56:05+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4162 محمدرضا صفایی کس نه شناسای من و حال من                                                             سوز تو بنشسته بر احوال من        &nbs
کس نه شناسای من و حال من
                                                             سوز تو بنشسته بر
احوال من
                                          ما به هم  آلوده به کار همیم!
                                                                من پی اجلال و تو اذلال من
                                                                                                                                                                         (صفایی)
 
]]>
أَیْنَ تَذْهَبُونَ ؟ 2019-02-15T13:05:11+01:00 2019-02-15T13:05:11+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4161 محمدرضا صفایی شد به کمالِ عقل خود، دولت و انقلاب ما                                                          زین پس اگر خطا رود نیست گریزِ از بلا           &n
شد به کمالِ عقل خود، دولت و انقلاب ما
                                                          زین پس اگر خطا رود نیست گریزِ از بلا
                                         پیر اگر چه ننگرد نیک و بد صغار خود
                                                         سخت عقوبتش کند سالک چله دیده را
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

]]>
إِنَّ اللَّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ 2019-02-13T18:54:49+01:00 2019-02-13T18:54:49+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4160 محمدرضا صفایی من که می از خم ولا خورده ام                                                                  پی به طربناکی آن برده ام          &n
من که می از خم ولا خورده ام
                                                                  پی به طربناکی آن برده ام
                                        جام مرا زمزم و کوثر خطاست
                                                                 تشنه لبهای ترک خورده ام
                                                                                                                                                                            (صفایی)

]]>
اسرائیل ولد نامشروع استکبار 2019-02-13T07:34:30+01:00 2019-02-13T07:34:30+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4050 محمدرضا صفایی با توام ای خیره سر ای بوالهوس                                                        رستنت از هُرمِ حرم ساده نیست                & با توام ای خیره سر ای بوالهوس
                                                        رستنت از هُرمِ حرم ساده نیست
                                   ما همه تن سوز، به خوف و رجاء
                                                          شأن شما شیطنت و هرزگیست
]]>
اسرائیل اینجا، اسرائیل اونجا، اسرائیل همه جا 2019-02-12T15:58:18+01:00 2019-02-12T15:58:18+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3081 محمدرضا صفایی هلا به شب فرو شده تو را چه باب دشمنی                                                           که بر هلاک خویشتن جری تر از فلاخنی      &nb
هلا به شب فرو شده تو را چه باب دشمنی
                                                           که بر هلاک خویشتن جری تر از فلاخنی
                                          به عِده عُده نیست هان فراتر و فروتری
                                                                 نه بر فراز صهیونم فروتر از تو لمپنی
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
ید الله فوق ایدیهم 2019-02-11T09:15:13+01:00 2019-02-11T09:15:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3776 محمدرضا صفایی ای آنکه هزاریست خمار لب یارید                                                   من مست بر و دوش نگارم به چه کارید؟                  &n
ای آنکه هزاریست خمار لب یارید
                                                   من مست بر و دوش نگارم به چه کارید؟
                                           لذات سوی الله خود ارضایی محض است
                                                    افسوس که از بوس و کنارش به کنارید
                                                                                                                                                                            (صفایی)


]]>
اِلهكم اِله وحد فالذین لا یؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون 2019-02-10T14:01:57+01:00 2019-02-10T14:01:57+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4156 محمدرضا صفایی وه که چه مست می شوم دم به دمم که می دهی                                                         لب به لبم نهاده بر سینه فشاری ام همی            خامنه‌ای: مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پمپئو، با ملت آمریکا کاری نداریموه که چه مست می شوم دم به دمم که می دهی
                                                         لب به لبم نهاده بر سینه فشاری ام همی
                              سوز و گداز شمع را طعنه زند شرار ما
                                                     باش که سوز عشق ما خود چه کند به عالمی
                                                                                                                                                                                        (صفایی)


]]>
إنَّ السَّعیدَ کُلَّ السَّعیدِ، حَقَّ السَّعیدِ مَنْ احَبَّ عَلیّا فی حَیاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ 2019-02-08T20:03:42+01:00 2019-02-08T20:03:42+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3543 محمدرضا صفایی                                   بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی                                     &nbs Image result for ‫سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها‬‎
                                  بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی
                                                       ز چنین سیاهکاری نرسی به گندم ری
                                  بنویس بر دل و جان دُر ناب نامداران
                                                            به تواتر و توالی به تسلسل و پیاپی
                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا 2019-02-07T17:28:47+01:00 2019-02-07T17:28:47+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3946 محمدرضا صفایی من اگر سوی تو آیم به ترحم چه شود                                                          ظلم تو از سر ما کم نشده کم نشود            &nb

من اگر سوی تو آیم به ترحم چه شود
                                                          ظلم تو از سر ما کم نشده کم نشود
                                     تو ببر عرض خود و من ببرم شکوه به دوست
                                                             دیر یا زود شود آنچه که باید بشود
                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
تکلیف زمان، وحدت آراء من و توست 2019-02-06T15:44:13+01:00 2019-02-06T15:44:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/1959 محمدرضا صفایی   بر گردن آحاد وطن سلسله دِینی است                                                         زآن جمله اطاعت ز ولی واجب عینی است              &nbs
  بر گردن آحاد وطن سلسله دِینی است
                                                        
زآن جمله اطاعت ز ولی واجب عینی است
                                                 بر اهل نظر وحدت آراء ز عقل است
                                                           گاهی به سیاق حسنی (ع) گاه حسینی (ع) است
                                                                                                                                                                                                                  (صفایی)


]]>
إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ خَوَّانًا أَثِیمًا 2019-02-06T08:31:31+01:00 2019-02-06T08:31:31+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3606 محمدرضا صفایی زین پس گذر مدعیان از سر و خشت است                                                              تا در نظر دوست که زیبا و که زشت است         &n
زین پس گذر مدعیان از سر و خشت است
                                                              تا در نظر دوست که زیبا و که زشت است
                                             ای ملعبۀ دست فرومایه تر از خویش
                                                                 بیهوده درو آمده ای موسم کشت است
                                                                                                                                                                                              (صفایی)
                        

]]>
قَلِیلًا مَّا تَذَكَّرُونَ !!! 2019-02-05T11:53:29+01:00 2019-02-05T11:53:29+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4039 محمدرضا صفایی حاصلم از کار بر و دوش وی                                                       تلخی جام است و شکرنوش وی                &nbsp
حاصلم از کار بر و دوش وی
                                                      تلخی جام است و شکرنوش وی
                                         گفتمت ای شیخ که هشیارتر
                                                         سخت دهد دست بناگوش وی
                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم 2019-02-04T06:22:47+01:00 2019-02-04T06:22:47+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3915 محمدرضا صفایی یاری مظلوم نخواهد فرس                                                                       هروله در هروله فریادرس&nbs
یاری مظلوم نخواهد فرس
                                                                       هروله در هروله فریادرس
                                            حاجت جنگم نه که منکوب تو
                                                                      از منِ شبگیر به تکبیر بس
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
تا چه خورد صیف و چه پوشد شتا 2019-02-03T08:02:12+01:00 2019-02-03T08:02:12+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3939 محمدرضا صفایی جمعی همه در بی خردی تأمینتر                                                              شکّر به مذاقش ز سخن شیرینتر     &
جمعی همه در بی خردی تأمینتر
                                                              شکّر به مذاقش ز سخن شیرینتر
                                               سودی ز مواعظ نبرد واعظ شهر
                                                               کاین خانه خراب اِشکم و پایینتر
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>