خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2018-08-21T01:02:09+01:00 mihanblog.com بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت 2018-08-20T20:31:17+01:00 2018-08-20T20:31:17+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3977 محمدرضا صفایی من که در چاه زنخدان بتی حیرانم                                                                  چون می اندر قدح عربده جویی مانم       &nb
من که در چاه زنخدان بتی حیرانم
                                                                  چون می اندر قدح عربده جویی مانم
                                              عالمی مست من از تنگ دهان است و هنوز
                                                                   با چنین مشغله ای از همگان پنهانم
                                                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
...و خدایی که در این نزدیکیست. 2018-08-20T12:28:27+01:00 2018-08-20T12:28:27+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3976 محمدرضا صفایی چه می شد ار به عشوه ای نظر به روی ما کنی                                                                     نظر به روی و منظر خدایگان خدا کنی&n
چه می شد ار به عشوه ای نظر به روی ما کنی
                                                                     نظر به روی و منظر خدایگان خدا کنی
                                              تو کز معاب خلق بر عیوب خویش می رسی
                                                                  چه حیله ها که پیر را به شرط اقتدا کنی
]]>
اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. 2018-08-19T06:31:22+01:00 2018-08-19T06:31:22+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3975 محمدرضا صفایی تنها طنین آشنایی که این روزها از همه جا به گوش می رسد...
تنها طنین آشنایی که این روزها از همه جا به گوش می رسد...

]]>
تا کور شود هر آنکه نتواند دید 2018-08-18T13:11:16+01:00 2018-08-18T13:11:16+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3974 محمدرضا صفایی دردانۀ من یار الف قامت نستوه                                                                رندانه بزن دم که دمیم آیت بشکوه            &nbsp
دردانۀ من یار الف قامت نستوه
                                                                رندانه بزن دم که دمیم آیت بشکوه
                                                    ما را مدد از اعظم اسماء الهی ست
                                                             استاده به خاکستر خویشیم چون کوه
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
وَمَنْ یتَوَکلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ... 2018-08-18T04:49:01+01:00 2018-08-18T04:49:01+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3973 محمدرضا صفایی ای خفته در هوای که از ره بدر شدی                                                                     در کار بت تراشی و تعظیم بر بتی      &
ای خفته در هوای که از ره بدر شدی
                                                                     در کار بت تراشی و تعظیم بر بتی
                                          دستی به شرق می کشدت دسته ای به غرب
                                                               مصلوبه ی کشاکش سرهای سرخودی
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست 2018-08-17T07:59:30+01:00 2018-08-17T07:59:30+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3971 محمدرضا صفایی عیبم مکنید اینکه خراب از لب نوشم                                                             شب تا به سحر از هیجانش به خروشم                  &
عیبم مکنید اینکه خراب از لب نوشم
                                                             شب تا به سحر از هیجانش به خروشم
                                         سرمستم و از نوش لب و تنگ دهانش
                                                                       نامردم اگر بیش دهد باز ننوشم
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
حجکم مقبول، سعیکم مشکور!! 2018-08-16T05:55:25+01:00 2018-08-16T05:55:25+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3969 محمدرضا صفایی ما شب به شب احیاءخود از باده کنیم                                                              ترک سر و سربازی سجاده کنیم       &nbs
ما شب به شب احیاءخود از باده کنیم
                                                              ترک سر و سربازی سجاده کنیم
                                          بر طوف حریم عشق عالم سوزش
                                                            تمرین جهاد و مرگ استاده کنیم
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
... اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دینى 2018-08-15T09:37:01+01:00 2018-08-15T09:37:01+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3966 محمدرضا صفایی ای آنکه مرا جان و دل و روح و روانی                                                                برگی ز درخت افتد اگر نیک بدانی          &nb
ای آنکه مرا جان و دل و روح و روانی
                                                                برگی ز درخت افتد اگر نیک بدانی
                                                ما را که جز از غیب مدد نامده، ناید
                                                              خود نصرتمان بخش به امداد یمانی
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
بر خود نمرده به فتوای من نماز کنید 2018-08-15T06:19:19+01:00 2018-08-15T06:19:19+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3965 محمدرضا صفایی از دینتان که صحت آن هست بر یقین                                                     جز شک نمانده مانده همین پوستین دین                 &nbs
از دینتان که صحت آن هست بر یقین
                                                     جز شک نمانده مانده همین پوستین دین
                                                 این نیز بر سلاسلتان زار می زند
                                                                 عبد عباد را چه به نعبد چه نستعین
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
أَفَأَمِنُوا مَكْرَاللَّهِ فَلا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ 2018-08-14T07:00:22+01:00 2018-08-14T07:00:22+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3964 محمدرضا صفایی اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند                                                                          وای اگر بار دگر م
اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند
                                                                          وای اگر بار دگر ملعبۀ سیب کند
                                         صنمی ساخته ایم از زر و زور و تزویر
                                                                 که بت و بتکده را یک شبه تخریب کند
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
مَنْ اَدخَلَ علی مؤمِنٍ سرورا فَرّحَ الله‏ُ قلبَهُ یوم القیامة 2018-08-13T10:00:13+01:00 2018-08-13T10:00:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3963 محمدرضا صفایی آنکه امت به امامش بسپرده ست خداست                                                  وینکه از ما بزند نعره جانسوز کجاست                     &nbs
آنکه امت به امامش بسپرده ست خداست
                                                  وینکه از ما بزند نعره جانسوز کجاست
                                رهبرم باده فروشی است سراپا همه مست
                                                     اگرم جام رساند به لب تشنه رواست
                                                                                                                                                                            (صفایی)

]]>
الاسلام یعلوا و لایُعلی علیه 2018-08-12T15:06:52+01:00 2018-08-12T15:06:52+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3961 محمدرضا صفایی ای فتنه حذر باید زآهنگ سر و خنجر                                                                   توحید شمایان را الحاد من اولی تر    &nbsp
ای فتنه حذر باید زآهنگ سر و خنجر
                                                                   توحید شمایان را الحاد من اولی تر
                                           تعبیر نخواهد شد خوابی که مرا دیدی
                                                            دستی به کمر دارم زآن نازک سیمین بر
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
و مـا خـلقـت الجـن و الانـس الا لیـعبدون 2018-08-11T09:05:08+01:00 2018-08-11T09:05:08+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3960 محمدرضا صفایی هردم که مه روی توام در نظر افتد                                                     بر جلوه درآیی و به عالم شرر افتد                   
هردم که مه روی توام در نظر افتد
                                                     بر جلوه درآیی و به عالم شرر افتد
                                     این با که توان گفت که با آه دمادم
                                                         دیدار میسر شود و پرده بر افتد
                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لْیَجِدُوا فیکُمْ غِلْظَةً وَ... 2018-08-10T16:44:13+01:00 2018-08-10T16:44:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3958 محمدرضا صفایی تا دست سفیهان وطن بر دین است                                                               وز خون شهید بر زنان کابین است        &n
تا دست سفیهان وطن بر دین است
                                                               وز خون شهید بر زنان کابین است
                                                از نیزه بباید انی الله شنید
                                                               سر بر سرِ نیزه غایتی شیرین است
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ‏ الْبَلَاءَ 2018-08-10T05:42:51+01:00 2018-08-10T05:42:51+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3957 محمدرضا صفایی آی مردم به کجایید ندارید خبر                                                       که چها رفته سرم از صنمی سیمین بر                  &nbsp
آی مردم به کجایید ندارید خبر
                                                       که چها رفته سرم از صنمی سیمین بر
                                     سر به سودای سر زلف خم اندر خم اوست
                                                             چه قرابت سر سودا زده را با خنجر
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


]]>