خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com 2018-01-18T01:02:32+01:00 mihanblog.com عاشقتم، دوستم داشته باش... 2018-01-17T16:49:14+01:00 2018-01-17T16:49:14+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3553 محمدرضا صفایی کو ناسره را از سره تمییز دهد                                                     سخت است ولی رند سحر خیز دهد                  &nbs
کو ناسره را از سره تمییز دهد
                                                     سخت است ولی رند سحر خیز دهد
                                             آن اعظم اسم و علم الاسماء و یقین
                                                              چون نیک بیازمایدت نیز دهد
]]>
وَ اللّهِ ما رَأیتُ مَکثُوراً قطّ قَد قُتِلَ وُلدُهُ وَ اَهلُ بَیتِهِ و اَصحابُهُ… 2018-01-17T01:28:59+01:00 2018-01-17T01:28:59+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3547 محمدرضا صفایی گاه جنگ است برادر به کمین دشمنِ من                                                        همه ام آخته تیغ از سر و پا دست و دهن                &n
گاه جنگ است برادر به کمین دشمنِ من
                                                        همه ام آخته تیغ از سر و پا دست و دهن
                                              فتح این گسترۀ وسوسه و خبط و خطور
                                                     اجر صبری است به طاعات و مصائب ز شطن
                                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ 2018-01-16T23:01:01+01:00 2018-01-16T23:01:01+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3548 محمدرضا صفایی بچه ها کسی می دونه من چمه؟
بچه ها کسی می دونه من چمه؟

]]>
مردم ولی نعمت شما هستند... 2018-01-16T22:46:50+01:00 2018-01-16T22:46:50+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3549 محمدرضا صفایی دست بر قبضه اگر قائم آلم (عج) بزند                                                              کیست آنکس که دم از پاکی آدم بزند         &nbsp
دست بر قبضه اگر قائم آلم (عج) بزند
                                                              کیست آنکس که دم از پاکی آدم بزند
                                          ترک اولی نه بس است اشرف مخلوقش را
                                                                   دست بر حق یتیم شهدا هم بزند؟!
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه 2018-01-16T14:08:04+01:00 2018-01-16T14:08:04+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3546 محمدرضا صفایی از انجماد چشمه شور آفرین عشق                                                               گلگونه ای نماند جهانرا که زرد نیست       
از انجماد چشمه شور آفرین عشق
                                                              گلگونه ای نماند جهانرا که زرد نیست
                                                   گوئی شکست حرمت اسلامیان رواست
                                                              ما را مجال و فرصت اظهار درد نیست

]]>
أَ وَ لا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فی كُلّ‏ِ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لا یَتُوبُونَ وَ لا هُمْ یَذَّكَّرُونَ 2018-01-16T03:50:04+01:00 2018-01-16T03:50:04+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3544 محمدرضا صفایی عاقبتِ ظلمت کوفی چه بُد؟                                                           اینکه حسین بن علی (ع) کشته شد               &nb
عاقبتِ ظلمت کوفی چه بُد؟
                                                           اینکه حسین بن علی (ع) کشته شد
                                                  باز به ظلم است سراپای شهر
                                                                    تا که ز پی برکَند ارکان خود
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
الجهل فی الانسان اضر من الاکله فی البدن. 2018-01-15T07:59:42+01:00 2018-01-15T07:59:42+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3543 محمدرضا صفایی بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی                                                       ز چنین سیاهکاری نرسی به گندم ری                &n بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی
                                                       ز چنین سیاهکاری نرسی به گندم ری

                                      بنویس بر دل و جان دُر ناب نامداران
                                                            به تواتر و توالی به تسلسل و پیاپی
                                                                                                                                                                                          (صفایی)

]]>
لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلا بِالله اَلعَلِیِّ العَظیمِ 2018-01-14T14:42:53+01:00 2018-01-14T14:42:53+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3542 محمدرضا صفایی آنکه توانست فروغی ز شب تار دید                                                              ظلمت گیسوش را زینت ادوار دید            &nb
آنکه توانست فروغی ز شب تار دید
                                                              ظلمت گیسوش را زینت ادوار دید
                                             هر نفسش همدم پرده نشینش ببین
                                                  هر که چنین، جانِ جان جمله به تکرار دید
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
وَقُلْ لِلَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ 2018-01-13T15:18:23+01:00 2018-01-13T15:18:23+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3540 محمدرضا صفایی جانِ حسن حرمت ما پاس دار                                                                  حرمت خون شهدا پاس دار         &nbs
جانِ حسن حرمت ما پاس دار
                                                                  حرمت خون شهدا پاس دار
                                                حرمت هفتاد و دو میلیون بسیج
                                                              بسته به تصمیم شما، پاس دار
                                                                                                                                                                                  (صفایی)

]]>
سر تسلیم من و خشت در میکده ها 2018-01-12T17:10:18+01:00 2018-01-12T17:10:18+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3538 محمدرضا صفایی ای عطر تو خوشبوی تر از مشک ختن                                                                    هم بسته ناف تو سماوات و زَمن    &nbsp
ای عطر تو خوشبوی تر از مشک ختن
                                                                    هم بسته ناف تو سماوات و زَمن
                                               گر خون خورم از کثرت آلوده رواست
                                                                       زنجیر تو را هزار دیوانه چو من
                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ... 2018-01-11T14:37:32+01:00 2018-01-11T14:37:32+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3536 محمدرضا صفایی من نمی دانم اینکه می بینید                                                                از وطن یا که چین و ماچینید         &nb
من نمی دانم اینکه می بینید
                                                                از وطن یا که چین و ماچینید
                                                الغرض شاهدید دینم را
                                                                   احمقید آری ار بدین دینید
                                                                                                                                                                         (صفایی)

]]>
لا یَسعَدُ اَحَدٌ اِلاّ بِإِقامَةِ حُدودِ اللّه‏ِ وَ لا یَشْقى اَحَدٌ اِلاّ بِاِضاعَتِها 2018-01-11T03:26:37+01:00 2018-01-11T03:26:37+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3534 محمدرضا صفایی از من بجز این نام، نشان نیست که نیست                                                      جز صورت زرفام نشان نیست که نیست                 &nbsp
از من بجز این نام، نشان نیست که نیست
                                                      جز صورت زرفام نشان نیست که نیست
                                        پهنای دلم گستره دشت بلاست
                                                          جز تلخی ایام نشان نیست که نیست
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
کارم به یکی طرفه نگار افتادا... 2018-01-10T07:20:52+01:00 2018-01-10T07:20:52+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3531 محمدرضا صفایی آنکه نشانم دهد از کوی دوست                                                                   صافترین آینه سیمای اوست      &nbs
آنکه نشانم دهد از کوی دوست
                                                                   صافترین آینه سیمای اوست
                                                  کعبه و مسجد، سر کوی فلان
                                                    مظلمه ای نیست که در این سه کوست
                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا 2018-01-09T09:03:07+01:00 2018-01-09T09:03:07+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3530 محمدرضا صفایی آن ماه وشی که از لبش باید خورد                                                                کس را ندهد حصه ای از خاصه دُرد         &
آن ماه وشی که از لبش باید خورد
                                                                کس را ندهد حصه ای از خاصه دُرد
                                                    کانرا که عطشناکِ بر و دوشش بود
                                                                         در نیم شبی تا به لب دریا برد
                                                                                                                                                                                         (صفایی)

]]>
همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست 2018-01-08T09:56:20+01:00 2018-01-08T09:56:20+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3529 محمدرضا صفایی ای مایه ناز اگر نیازم ندهی                                                                 بر آتش عشق جانگدازم چه دمی         &nb
ای مایه ناز اگر نیازم ندهی
                                                                 بر آتش عشق جانگدازم چه دمی
                                                     از دوش و برت چه طرفها خواهد بست
                                                                     از شیخ هزار طاعت از ما گنهی
                                                                                                                                                                                          (صفایی)

]]>