خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com 2018-05-25T21:08:20+01:00 mihanblog.com اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ نَبِّهْنِی لِذِكْرِكَ فِی أَوْقَاتِ لالْغَفْلَه 2018-05-25T07:41:31+01:00 2018-05-25T07:41:31+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3839 محمدرضا صفایی ای همه در قصد دل و دین من                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من      &nbsp
ای همه در قصد دل و دین من
                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من
                                      پا به سرم سوختی و ساختم
                                                                    تا به کجا نشئه تدخین من
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم 2018-05-24T08:52:36+01:00 2018-05-24T08:52:36+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3838 محمدرضا صفایی شود آیا که شوم پاره ای از پیرهنت                                                           که رسانم عطش خویش به ناب دهنت            
شود آیا که شوم پاره ای از پیرهنت
                                                           که رسانم عطش خویش به ناب دهنت
                                         لطفها می کنی ار بار دهی بار دگر
                                                               زمهریری برسد گرمی خورشید تنت
]]>
افضلُ الجهادِ جهادَ النفسِ عن الهوی و فطامها عن لذّات الدنیا 2018-05-23T19:27:48+01:00 2018-05-23T19:27:48+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3836 محمدرضا صفایی احرام بسته ام که ز اعداء گذر کنم                                                                ترغیب شر به خیر از این رهگذر کنم         
احرام بسته ام که ز اعداء گذر کنم
                                                                ترغیب شر به خیر از این رهگذر کنم
                                    جن و ملک به تهنیت زآیشی عظیم
                                                                  از تحت و فوق عالم امکان خبر کنم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
گفتم نرو خندید و رفت 2018-05-23T06:34:38+01:00 2018-05-23T06:34:38+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3834 محمدرضا صفایی ای همه ام از سرِ موی تو کم                                                                  عالمیان نیز بر این ملتزم                    &nbs
ای همه ام از سرِ موی تو کم
                                                                  عالمیان نیز بر این ملتزم           
                                          شش جهتم جلوه اوصاف توست
                                                                پرده بر افتاده ور افتاده ام
                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
...وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 2018-05-22T09:24:32+01:00 2018-05-22T09:24:32+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3832 محمدرضا صفایی فاصله ای نیست ز ما تا خدا                                                                  فاصله ای نیز میان شما       &n

فاصله ای نیست ز ما تا خدا
                                                                  فاصله ای نیز میان شما
                                  
تنگِ بر و دوش دلارام کیست
                                                        کیست بر این وسعت بی انتها
                                                                                                   (صفایی)

]]>
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله(ص) و اشهد ان علیا ولی الله(ع) 2018-05-21T15:48:15+01:00 2018-05-21T15:48:15+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3831 محمدرضا صفایی من خالصِ خاکی ام که خود بیخته ای                                                              تا گِل شوم از باده بیامیخته ای         &nbs

من خالصِ خاکی ام که خود بیخته ای
                                                              تا گِل شوم از باده بیامیخته ای
                                    چون سایه نه همسایه نه همزاد نه لیکن 
                                                                تنگم بگرفته ازخود آویخته ای
                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
تا کور شود هر آنکه نتواند دید 2018-05-21T08:31:00+01:00 2018-05-21T08:31:00+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3828 محمدرضا صفایی دردانۀ من یار الف قامت نستوه                                                                رندانه بزن دم که دمیم آیت بشکوه             &nb
دردانۀ من یار الف قامت نستوه
                                                                رندانه بزن دم که دمیم آیت بشکوه
                                                    ما را مدد از اعظم اسماء الهی است
                                                             استاده به خاکستر خویشیم چون کوه
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
Lucky Luke 2018-05-20T18:25:21+01:00 2018-05-20T18:25:21+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3826 محمدرضا صفایی من که فرقی نکند خلوتم از جلوت خویش                                                 عالمی تحت نظر دارم از این خلوت خویش                     &nbs
من که فرقی نکند خلوتم از جلوت خویش
                                                 عالمی تحت نظر دارم از این خلوت خویش
                                تو هم ایدوست چنان باش که در گاه سماع
                                                              دَوَرانی بکنی از قِبَل صولت خویش
                                                                                                                                                                                          (صفایی)

]]>
رسیدن به دورترین دورها باز آمدن است به نزدیگی! 2018-05-20T16:44:06+01:00 2018-05-20T16:44:06+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3825 محمدرضا صفایی من که مست از می نابم می صد ساله نبید                                                           تو هم از کد یمین من و خونهای شهید            
من که مست از می نابم می صد ساله نبید
                                                           تو هم از کد یمین من و خونهای شهید
                                       گاه رزم است برادر به از این مشغله ها
                                                       من دهم نقد سر و جان تو بده وعده وعید
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
وَإِذَا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ... 2018-05-20T08:12:18+01:00 2018-05-20T08:12:18+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3824 محمدرضا صفایی ای که به اوزان شرایع زنی                                                               نیست بدین روشنی ام  دشمنی          
ای که به اوزان شرایع زنی
                                                               نیست بدین روشنی ام  دشمنی
                                        ما همه در خویش به تنقیح نفس
                                        
             لیک تو در خود همه بر خودزنی
]]>
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت 2018-05-19T15:46:45+01:00 2018-05-19T15:46:45+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3823 محمدرضا صفایی آنچه مرا سوخت نه می خود سبوست                                                      من همه در آتش و عقل این چه بوست                  &nb
آنچه مرا سوخت نه می خود سبوست
                                                      من همه در آتش و عقل این چه بوست
                                               ما که نه از خاک ز خاکستریم
                                                                    چشم گشادیم به بالای دوست
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
با ما منشین وگرنه بدنام شوی... 2018-05-19T03:05:14+01:00 2018-05-19T03:05:14+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3821 محمدرضا صفایی یارم به جنون و من ز یارم بترم                                                                       تنگم بگرفته بر نخیزد شررم     &nbsp
یارم به جنون و من ز یارم بترم
                                                                       تنگم بگرفته بر نخیزد شررم
                                           دستی به سر زلف و دگر دست سبوی
                                                                      من آینه دار مستی آشوبگرم
                                                                                                                                                                                          (صفایی)
 
]]>
خبری در راه است؟! 2018-05-18T17:25:17+01:00 2018-05-18T17:25:17+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3820 محمدرضا صفایی صورت زیبای تو، سرخی سرخاب ما                                                           ناله سرداب تو، گوش به سیماب ما               &n
صورت زیبای تو، سرخی سرخاب ما
                                                           ناله سرداب تو، گوش به سیماب ما
                                      ما به هم آییم نه؟! منتظِر و منتظَر!!
                                                          سوزِ تو سودای ما، صلحِ تو ارعابِ ما
                                                                                                                                                                              (صفایی)


]]>
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَن فِیهِنَّ... 2018-05-18T13:10:45+01:00 2018-05-18T13:10:45+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3818 محمدرضا صفایی رمزی به اشاره تارک باغ بهشت                                                            مستانه به لرزه معوجی تازه نوشت            &nb
رمزی به اشاره تارک باغ بهشت
                                                            مستانه به لرزه معوجی تازه نوشت
                                                یاللعجب این با که توان گفت، که هین
                                                             بشتاب طواف کعبه، میخانه، کنشت
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت گریان چو در قیامت چشم گناهکاران 2018-05-17T22:00:47+01:00 2018-05-17T22:00:47+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3816 محمدرضا صفایی هر آنکه جمال یار نادیده بدید                                                           جز نور از این ظلمت اندوده چه دید              &nbs
هر آنکه جمال یار نادیده بدید
                                                           جز نور از این ظلمت اندوده چه دید
                                     بر وصل سیاه زلف رخساره سپید
                                                                  صبر از من شوریده مدارید امید
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>