خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2019-10-18T17:37:02+01:00 mihanblog.com ید الله فوق ایدیهم 2019-10-18T13:47:13+01:00 2019-10-18T13:47:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3776 محمدرضا صفایی ای آنکه هزاریست خمار لب یارید                                                   من مست بر و دوش نگارم به چه کارید؟                 &n
ای آنکه هزاریست خمار لب یارید
                                                   من مست بر و دوش نگارم به چه کارید؟
                                           لذات سوی الله خود ارضایی محض است
                                                    افسوس که از بوس و کنارش به کنارید
                                                                                                                                                                            (صفایی)


]]>
کیف یراعی النباه من اصمته الصیحه 2019-10-17T18:30:43+01:00 2019-10-17T18:30:43+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3913 محمدرضا صفایی شیرینی لعل تو که بر کامم رفت                                                          اوقات خوش ار بود ز ایامم رفت          & Related imageشیرینی لعل تو که بر کامم رفت
                                                          اوقات خوش ار بود ز ایامم رفت
                                            آرام دلی داشتم از یاد لبت دوش
                                                            مستانه خُرامیدی و آرامم رفت
                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
اولدورور دینگیلددیر یابو منی، یا من اولدوررم بونی یا بو منی 2019-10-16T16:10:06+01:00 2019-10-16T16:10:06+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4164 محمدرضا صفایی از دینتان که صحت آن هست بر یقین                                                     جز شک نمانده مانده همین پوستین دین                &n
عکس و تصویر چند تا خر تو این تصویر می بینید؟

از دینتان که صحت آن هست بر یقین
                                                     جز شک نمانده مانده همین پوستین دین
                                                 قومی هماره در پی تحمیق خود عجب
                                                                 عبد عباد را چه به نعبد چه نستعین
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی نخرج صدق 2019-10-15T08:10:52+01:00 2019-10-15T08:10:52+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/1954 محمدرضا صفایی ما اکتفا به ظاهر قرآن نمی کنیم                                                         بی حرمتی به خون شهیدان نمی کنیم               &n

ما اکتفا به ظاهر قرآن نمی کنیم
                                                         بی حرمتی به خون شهیدان نمی کنیم
                                تا یک نفر به نان شبش مانده در مضیق
                                                         دولتسرای خویش به سامان نمی کنیم
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

]]>
وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 2019-10-14T18:59:25+01:00 2019-10-14T18:59:25+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4166 محمدرضا صفایی ما که خرابیم کسی مست هست                                                                  تا که بگیرد ز کسی نیز دست        Image result for ‫حسرت نان‬‎
ما که خرابیم کسی مست هست
                                                                  تا که بگیرد ز کسی نیز دست
                                      وایِ من از قول و عملهای سست
                                                              طرف نبستیم و گه هجرت است
                                                                                                                                                                            (صفایی)

]]>
الصِّدْقُ رَأْسُ الدِّینِ 2019-10-13T17:33:14+01:00 2019-10-13T17:33:14+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2931 محمدرضا صفایی با ما منشین ای دله ای هرزه متنتن                                                                      خود باختۀ اهرمنان کفر مبرهن  &n

با ما منشین ای دله ای هرزه متنتن
                                                                      خود باختۀ اهرمنان کفر مبرهن
                                         جرثومۀ افساد و فتن ای همه نیرنگ
                                                  ای خوش خط و خال از همه رنگ ای تو ملون
                                                                                                                                                                                          (صفایی)


]]>
هَلْ أَدُلُّکمُ‏ْ عَلىَ‏ تجِارَةٍ تُنجِیکمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ؟ 2019-10-12T20:51:13+01:00 2019-10-12T20:51:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3248 محمدرضا صفایی شیرین سخنی نه ورنه گوشند همه                                                            مستقبل سجاده بدوشند همه            &nbs
شیرین سخنی نه ورنه گوشند همه
                                                            مستقبل سجاده بدوشند همه
                                      جامی که از او سینه بجوش آید نیست
                                                             ورنه همه
لاجرعه بنوشند همه
                                                                                                                                                                            (صفایی)


]]>
ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب 2019-10-11T13:24:11+01:00 2019-10-11T13:24:11+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4161 محمدرضا صفایی شد به کمالِ عقل خود، دولت و انقلاب ما                                                          زین پس اگر خطا رود نیست گریزِ از بلا          &n Image result for ‫دوران ازمون و خطا در نظام به پایان‬‎
شد به کمالِ عقل خود، دولت و انقلاب ما
                                                          زین پس اگر خطا رود نیست گریزِ از بلا
                                         پیر اگر چه ننگرد نیک و بد صغار خود
                                                         سخت عقوبتش کند سالک چله دیده را
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

]]>
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْیًا 2019-10-10T17:09:13+01:00 2019-10-10T17:09:13+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2557 محمدرضا صفایی نیم قرن است سوی الله به عبرت نگرم                                                                    زود باشد که گذارم گذر و درگذرم &
نیم قرن است سوی الله به عبرت نگرم
                                                                    زود باشد که گذارم گذر و درگذرم
                                   لاجرم پاک بباید شدن از رجس و گناه
                                                                   گر به تقوی نشدم با ضرباتی بشوم
]]>
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ ۖ 2019-10-08T15:43:47+01:00 2019-10-08T15:43:47+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3946 محمدرضا صفایی من اگر سوی تو آیم به تظلم چه شود                                                          ظلم تو از سر ما کم نشده کم نشود         &nbsp Image result for ‫سفره انقلاب‬‎
من اگر سوی تو آیم به تظلم چه شود
                                                          ظلم تو از سر ما کم نشده کم نشود
                                     تو ببر عرض خود و من ببرم شکوه به دوست
                                                             دیر یا زود شود آنچه که باید بشود
                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
من عمل بالعدل حصّن الله ملکه 2019-10-07T14:09:31+01:00 2019-10-07T14:09:31+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3705 محمدرضا صفایی ای همه در قصد دل و دین من                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من     &nbsp
ای همه در قصد دل و دین من
                                                                   آخته تیغ از پی تمکین من
                                      پا به سرم سوختی و ساختم
                                                                    تا به کجا نشئه تدخین من
                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْعَمی بَعْدَ الْجَلاءِ وَ مِنَ الضَّلالَهِ بَعْدَ الْهُدی... 2019-10-06T15:15:57+01:00 2019-10-06T15:15:57+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4053 محمدرضا صفایی تخسی به جاده می زد با مرکب چموشش                                                         کر گوش هفت اقلیم از بیهده خروشش            
Related image

تخسی به جاده می زد با مرکب چموشش
                                                         کر گوش هفت اقلیم از بیهده خروشش
                                         گفتیم از بدایت آغاز بی نهایت
                                                      فرجام هر چه مهمل، لیکن نرفت گوشش
                                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است؟! 2019-10-05T09:02:43+01:00 2019-10-05T09:02:43+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3525 محمدرضا صفایی وقف تو گر نمی کند جان عزیز خود کسی                                                        تا که چو جان خویشتن دوست بداردت بسی           &nbs
وقف تو گر نمی کند جان عزیز خود کسی
                                                        تا که چو جان خویشتن دوست بداردت بسی
                                                   روی به سوی قبله کن جانب اوست دیده ام
                                                                 نقب زنیم سینه را تا به خزائنش رسی؟
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را 2019-10-04T15:26:33+01:00 2019-10-04T15:26:33+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3523 محمدرضا صفایی گویمت راز فتن لیک به رمز دو، سه کد                                                              تا که این خیره سریها نشود رایج مد          
گویمت راز فتن لیک به رمز دو، سه کد
                                                              تا که این خیره سریها نشود رایج مد
                                                 فتنه ای ساختگی جعل نمودند و نشد
                                                             کاشکم و پشکل مردم ندهد بار نخود
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


]]>
یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَ یَنصُرْکمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکمْ 2019-10-03T17:42:57+01:00 2019-10-03T17:42:57+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3720 محمدرضا صفایی   تجهیز کن خود را دنیای دست خورده                                                                    با صد هزار لشکر سرباز سر سپرده     &n

  تجهیز کن خود را دنیای دست خورده
                                                                    با صد هزار لشکر سرباز سر سپرده
                                                  خود یک تنه حریفیم اشرار و اشقیایت
                                                                     ابلیس را خبر کن ما را خدا نمرده
                                                                                                                                                                                             (صفایی)

 
]]>