خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2019-04-22T07:16:43+01:00 mihanblog.com ؟! 2019-04-15T16:02:50+01:00 2019-04-15T16:02:50+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4183 محمدرضا صفایی عشق را مرتبت این است نمی دانی دان                                                            ظاهر و باطن دین است نمی دانی دان           &n Related image
عشق را مرتبت این است نمی دانی دان
                                                            ظاهر و باطن دین است نمی دانی دان
                                            " عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست"
                                                              غایت سیر همین است نمی دانی دان
                                                                                                                                                                                         (صفایی)

]]>
إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحیطَةٌ بِالْکافِرینَ 2019-04-12T09:39:24+01:00 2019-04-12T09:39:24+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4182 محمدرضا صفایی هله بر کمین خوبان ز بلا خبر چه داری                                                            که به طالعت نبینم جز از ابتلا به خواری        &nbsp
هله بر کمین خوبان ز بلا خبر چه داری
                                                            که به طالعت نبینم جز از ابتلا به خواری
                                            تو مبین خضر که یابد همه آب از سیاهی
                                                              که بر آتشت ببینم همه ازسیاهکاری
                                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ 2019-04-09T14:19:28+01:00 2019-04-09T14:19:28+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4181 محمدرضا صفایی ای کبر و غرورِ در هیاهو                                                                وی مانده به ضیق صدر هم او        
ای کبر و غرورِ در هیاهو
                                                                وی مانده به ضیق صدر هم او
                                             سرسخت ترینتان کدام است
                                                                     ما تکیه به هو شما به جادو
]]>
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ 2019-04-08T16:57:27+01:00 2019-04-08T16:57:27+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4180 محمدرضا صفایی ای آنکه طفیل اهل بیتی (ع)                                                                    ایتام علی (ع)  چه شد، ندیدی؟       &n Image result for ‫جسد کودک در سیل امروز شیراز‬‎
ای آنکه طفیل اهل بیتی (ع)
                                                                    ایتام علی (ع)  چه شد، ندیدی؟
                                                      اف بر تو و بر هزار پشتت
                                                                    هر شاخ تری که رُست چیدی
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 2019-04-02T07:46:24+01:00 2019-04-02T07:46:24+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4179 محمدرضا صفایی واژه در واژه جنونم همه در بوالهوسی                                                       نعره از جنس سکوتم شنوایم نه کسی                                         &nb Related image
واژه در واژه جنونم همه در بوالهوسی
                                                      
نعره از جنس سکوتم شنوایم نه کسی                  
                                    مُردم از مَردم چشمم به میان تنگی او
                                                 نیست کس را به هم آغوشی لیلی هوسی؟
                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه تشخیص کرده‌ایم و مداوا مقرر است 2019-03-24T21:06:34+01:00 2019-03-24T21:06:34+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3944 محمدرضا صفایی من اندر زلف پر پیچ و خم او                                                                          نبینم جز اشاراتی ز اب
من اندر زلف پر پیچ و خم او
                                                                          نبینم جز اشاراتی ز ابرو
                                        تو مقهور هزاران تار مویش
                                                                   به هر مویی ببینم رویی از او
]]>
بی تو مرا چه می شود؟ 2019-03-21T19:26:01+01:00 2019-03-21T19:26:01+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4173 محمدرضا صفایی                                 ای به فدای تو دل و جان من                                             &n                     Related image
           
ای به فدای تو دل و جان من
                                                            درد من و نسخه درمان من
                                           آنِ منی آنِ منی آنِ من
                                                           میل تو دارد لب و دندان من
                                                                                                                                                                 (صفایی)


]]>
شور و شعور 2019-03-17T17:05:30+01:00 2019-03-17T17:05:30+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3901 محمدرضا صفایی اینکه نهان است کنم فاشِ فاش؟                                                                  نیست چو من شیفته و مبتلاش      &n Related image
اینکه نهان است کنم فاشِ فاش؟
                                                                  نیست چو من شیفته و مبتلاش
                                      کاشکی از جمله سوی الله رهی
                                                                       کاش به فرّاش گذاری فراش
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
کسی که نظراتش هیچگاه به نظرات ما نزدیکتر نبود! 2019-03-11T17:56:48+01:00 2019-03-11T17:56:48+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3473 محمدرضا صفایی شما کآتش بیار جنگِ مایید                                                               مرا جنگ آوری ی برتر شناسید           &nbs
شما کآتش بیار جنگِ مایید
                                                               مرا جنگ آوری ی برتر شناسید
                                            من ار صلحم نمود دفترم هست
                                                                    بپایم تا که پا در گل نمانید
                                                                                                                                                                      (صفایی)


]]>
مَن تَورَّطَ فی الاُمورِ غَیرَ ناظِرٍ فی العَواقِبِ فَقد تَعرَّضَ لمَدْرَجاتِ النَّوائبِ 2019-03-09T16:13:41+01:00 2019-03-09T16:13:41+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4170 محمدرضا صفایی این کدخدای مشنگ ما کیه؟میگن بازم کسکی رکورد زده!!

این کدخدای مشنگ ما کیه؟
میگن بازم کسکی رکورد زده!!


]]>
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد 2019-03-06T13:34:05+01:00 2019-03-06T13:34:05+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4169 محمدرضا صفایی مائیکه بی هرم عشق تو می میریم                                                       بس خون دل خوردیم از زندگی سیریم                 & Related image
مائیکه بی هرم عشق تو می میریم
                                                       بس خون دل خوردیم از زندگی سیریم
                                   ما را نمی سوزد جز آتش عشقش
                                                                 تا غرق دریاییم آتش نمی گیریم
]]>
خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی به دولت تو گنه می‌کند به انبازی 2019-03-05T15:11:12+01:00 2019-03-05T15:11:12+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4167 محمدرضا صفایی     گفتمت پیشترک قصه ای از تصفیه ها؟!                                                                       که نداریم مفری بجز از تزکیه ها 
Related image
    گفتمت پیشترک قصه ای از تصفیه ها؟!
                                                                       که نداریم مفری بجز از تزکیه ها
                                      کفرِ شرک اقدم توحید نبود؟ هان به خود آی
                                                             تخلیه شرط ورود است بر این تحلیه ها
                                                                                                                                                                                                        (صفایی)
                                                                                                                      
]]>
وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 2019-03-01T18:43:25+01:00 2019-03-01T18:43:25+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4166 محمدرضا صفایی ما که خرابیم کسی مست هست                                                                  تا که بگیرد ز کسی نیز دست        &n Related image
ما که خرابیم کسی مست هست
                                                                  تا که بگیرد ز کسی نیز دست
                                      وایِ من از قول و عملهای سست
                                                              طرف نبستیم و گه هجرت است
                                                                                                                                                                            (صفایی)
]]>
اولدورور دینگیلددیر یابو منی، یا من اولدوررم بونی یا بو منی 2019-02-24T16:26:06+01:00 2019-02-24T16:26:06+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4164 محمدرضا صفایی از دینتان که صحت آن هست بر یقین                                                     جز شک نمانده مانده همین پوستین دین                 
Image result for ‫شیطان پرستی‬‎

از دینتان که صحت آن هست بر یقین
                                                     جز شک نمانده مانده همین پوستین دین
                                                 قومی هماره در پی تحمیق خود عجب
                                                                 عبد عباد را چه به نعبد چه نستعین
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
کمبزه با خیار میاد 2019-02-21T21:43:09+01:00 2019-02-21T21:43:09+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/4165 محمدرضا صفایی اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند                                                                        وای اگر بار دگر ملعبه
اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند
                                                                        وای اگر بار دگر ملعبه سیب کند
                                        صنمی ساخته ایم از زر و زور و تزویر
                                                                  که بت و بتکده را یکشبه تخریب کند
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>