جایی بنشین که بر نخیزانندت

شنبه 12 مرداد 1398 11:55 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image
من که مست از می نابم می صد ساله نبید
                                                           تو هم از کد یمین من و خونهای شهید
                                        گاه رزم است برادر به از این مشغله ها
                                                      من دهم نقدِ سر و جان تو بده وعده وعید
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

العزیز بغیر الله ذلیل

یکشنبه 6 مرداد 1398 10:03 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Image result for ‫تهدید ترامپ به حمله ایران‬‎
شما کآتش بیار جنگِ مایید
                                                                  مرا جنگآوری برتر شناسید
                                            من ار صلحم نمود دفترم هست
                                                                بر آنم تا که پا در گل نمانید
                                                                                                                                                                      (صفایی)ادامه مطلب
 

چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو

سه شنبه 1 مرداد 1398 08:56 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

ای لعل لبت مصحف جانرا آیه
                                                              حاصل نشود جز تو بدین سرمایه
                                                   بر مردمک دیده فرود آی ای جان
                                                               من بر قدمت زمین و بر سر سایه
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2