قویما دونیا ائیله سون ، قلاده لی، حیوان سنی

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 07:21 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Image result for Assassination of Iranian nuclear scientists
من که کمین ریزه خور حیدرم
                                                                         از همه اعدا به مقاتل سرم
                                           داغ سرم بر دل سرنیزه هاست
                                                                         سر به سر نیزه گذارد سرم
                                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

با درد صبر کن که دوا می فرستمت

سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 01:01 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

ای آنکه من و ما را بیچاره بینگاری
                                                    بیچاره تر از مایی از خویش خبر داری؟
                                       مستغرق اوییم و مست از خم ابرویش
                                             هر شش جهتش اولی از هشت بهشت آری
              


ادامه مطلب
 

هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟!!

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 11:26 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image
من که در چاه زنخدان بتی حیرانم
                                                     چون می اندر قدح عربده جویی مانم
                                      عالمی مست من از جاری لعل لب اوست
                                                       با چنین مشغله ای از همگان پنهانم
                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب