جور دیگر باید دید...

سه شنبه 29 آبان 1397 06:46 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Image result for ‫مردم باید قدر ولایت را بدانند‬‎
صورت زیبای تو، سرخی سرخاب ما
                                                           ناله سرداب تو، گوشِ به سیماب ما
                                      ما به هم آییم نه؟! منتظِر و منتظَر!!
                                                         سوزِ تو سودای ما، صلح تو ارعابِ ما
                                                                                                                                                                              (صفایی)ادامه مطلب
 

Pandoravirus

یکشنبه 27 آبان 1397 06:41 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
نیست دجال و خرش کوی و بر ما بچرد
                                                    کیست ما را به یکی ارزن از این خر بخرد
                                         مردی از سلسله بر طارم تاک است هنوز
                                                           منتظر تا به یکی غمزه سپاهش بدرد
                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

You're a coward, and your breath stinks!

یکشنبه 27 آبان 1397 05:06 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

پیر را گفتمش این باغچه خاکش مرده است
                                                      که دد و دیو بر آن دست به یغما برده است
                               چیست این معرکه و کیست بر این شعبده ها
                                                        گفت خاموش که دامان همه آلوده است
                                                                                                                                                                                         (صفایی)


ادامه مطلب
 

Naughty

شنبه 26 آبان 1397 11:17 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

ها چه کردید الف قامتمان خم شده است
                                                       نور را ظلمت اندوده مصمم شده است
                                    آیتی آینه از عاقبت الآمر نمود
                                           پا خور سگ شده بودیم و سگ آدم شده است

ادامه مطلب
 

ننگ و رنگ

شنبه 26 آبان 1397 08:52 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
به انقضاء فرصتت نمانده بیش، آگهی؟
                                                      بدین سبب گرای ما به دشمنان دین دهی
                                  درآی خلوتی که جز خدای را گذار نه
                                                      مگر ز شر خویش و از شرار ما سوی رهی

ادامه مطلب
 

ارْجِعِی إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً

دوشنبه 21 آبان 1397 01:10 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

که دارد نشانی ز دوش و برش
                                                                       عوالم فدایی موی از سرش
                                                من آن هیچ هیچم که هستی وراست
                                                                         یکی پیرهن لعبتی اندرش
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

                                           

ادامه مطلب
 

به کدام دوست گویم که محل راز باشد

شنبه 19 آبان 1397 04:09 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

آنکه شد مست می از لعل لب نوش شما
                                                             راه برده ست ز جائی به بر و دوش شما
                                         همگان سوی تو آیند چه زیبا و چه زشت
                                                             ما که رندیم و گدا صاف در آغوش شما
                                                                                                                                                                                           (صفایی)


ادامه مطلب
 

در محضر خدا...

پنجشنبه 17 آبان 1397 12:05 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

آن کز همه وز همهمه ها ببریده ست
                                                   در خویش به قصد وی بسی گردیده ست
                                        از تجربت سیر الی الله، بالله
                                                  جز دوست کسی نه، دیده نه بگزیده ست
                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

یکشنبه 13 آبان 1397 03:48 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

قصد سرم کرده عدو باک نه
                                                             در طلبت دین و دل امساک نه
                                         دست بدارید ز درمان من
                                                               کانچه ورا هست به تریاک نه
                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب