تبلیغات
خلوت نشین - مطالب فروردین 1397

اى پیـــرِ طـــــــــریق، دستگیرى فرما

چهارشنبه 1 فروردین 1397 01:41 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                          

ای به فدای تو سر و جان من
                                                              درد من و نسخۀ درمان من
                                      پیر شدیم از غم عظمای تو
                                                             اشک فلک جاریِ حرمان من
                                      آنِ منی آنِ منی آنِ من
                                                              میل تو دارد لب و دندان من
                                      آه از این غربت جانسوز ما
                                                             ظلمت یلداست شب و روز ما
                                      ما همه در خویش خموشیم، آه
                                                         کو به کجا کیست شب افروز ما
                                      آن منی آن منی آن من
                                                             میل تو دارد لب و دندان من
                                     کیست تو را یار و مددکار هان
                                                     کیست که آبش دهی از شط جان
                                     عمر من و ما و شما یک نظر
                                               کاین نظرم سنجش انس است و جان
                                     آن منی آن منی آن من
                                                             میل تو دارد لب و دندان من
                                     قصد سرم کرده عدو، باک نه
                                                          در طلبت دین و دل امساک نه
                                    چاره چه سازیم سحرگاهِ حشر
                                                               پرده بر افتاده و ما پاک نه
                                    آن منی آن منی آن من
                                                             میل تو دارد لب و دندان من
                                    من به کجا ساحل امن از کجا
                                                          اینهمه کفر اینهمه نقصان مرا
                                    آه از این آینه ها آیه ها
                                                                   شرم نکردیم ز قالو بلی
                                   آن منی آن منی آن من
                                                            میل تو دارد لب و دندان من
                                  خرده مگیرید بر این آب و گل
                                                                بی سبب افتادۀ ضلِِ اضل
                                   آتشی افروخته ققنوس وار
                                                           شعله زدستم به سرا پای دل
                                  آن منی آن منی آن من
                                                            میل تو دارد لب و دندان من
                                  من که کمین خاطره خواه توام
                                                                 بر جهت رأی و نگاه توام
                                  تشنه ام و آب حیاتم توئی
                                                             حصن حصینی به پناه توام
                                  آن منی آن منی آن من
                                                           میل تو دارد لب و دندان من
                                 زادۀ عشقیم و حسینی (ع) بلی
                                                           شیر ژیان شیعۀ مولا علی (ع)
                                 از ازلم تا به ابد ذکر ما
                                                           یا علی و یا علی و یا علی (ع)
                                                                                                                                        (صفایی) 

تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3