بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم

دوشنبه 30 مرداد 1396 08:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

به خدا تا به خدا اینهمه شیدایی نیست
                                                    نیست شو، نیست جز از دوست، چو پیدایی، نیست
                                              قامت افراشته از ما به قیامت لیلی
                                                                       که جز از پنجرۀ دوست تماشایی نیست
                                                                                                                                                                                                               (صفایی)


ادامه مطلب
 

چه کنم قدر خود نمی‌دانی

دوشنبه 30 مرداد 1396 04:07 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من نه مجنون که سراپا به جنونم همه مست
                                                                  که جز از آنکه در آیینه همه برده و پست
                                         در مقامی که مقیمیم همه جلوۀ اوست
                                                                        آنکه آراست مرا آینه ام داد به دست
                                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ؟

یکشنبه 29 مرداد 1396 11:39 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

زن که ریحانه خلقت گل هر انجمن است
                                                         گزشش سوز که نه سوزش شیرین من است
                                         با تو تلطیف شد این بازغه، ای یوسف حُسن
                                                           نیست انصاف که بر حجرۀ هر اهرمن  است
                                                                                                                                                                                                         (صفایی)
 


ادامه مطلب
 

تنگ در آغوشم کش

جمعه 27 مرداد 1396 07:53 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آنکه بی باده و می زیست در این بادیه کیست
                                                         که بر این حسرت جانسوز ببایست گریست
                               حرف حرفم همه از عشق به سوز است و گداز
                                                        کیست
آن گمشده در وسعت آغوشم نیست
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)


ادامه مطلب
 

فتنه

جمعه 27 مرداد 1396 12:21 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

جانم از عالم علوی است به ناسوت چه کار
                                                          به کنار این همه از من همه از من به کنار
                                          من و این فتنۀ عالم بهم آمیخته ایم
                                                       تا چه زاید سحر از شب همه در بوس و کنار
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)ادامه مطلب
 

یکی بود یکی نبود...

پنجشنبه 26 مرداد 1396 10:28 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


چشم در چشم توام جاری جانم شده ای
                                                       خیر و شر، سلم و سکون در هیجانم شده ای
                                          همه ام در تو، توئی در همه، ای در همه ام 
                                                                این منم در تو نهان یا تو عیانم شده ای
                                                                                                                               (صفایی)


ادامه مطلب
 

سوء تفاهم

پنجشنبه 26 مرداد 1396 01:52 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

با ما منشین مست و خرابیم همه
                                                                        کو مست شراب خود شرابیم همه
                                            این نغمه که از طرف چمن می شنوی
                                                                      از ماست که هم چنگ و ربابیم همه
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

که جز از کاشته نتوان برداشت

چهارشنبه 25 مرداد 1396 02:41 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آنکه جز یاد رخش بر دل و بر دیده مباد
                                                                  تا که از خویش برفتیم آغوش گشاد
                                    شب که آبستن خویشیم چه زاییم به صبح
                                                      فارغ از خویش جز از عشق جز از عشق مزاد
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)


ادامه مطلب
 

وجه الله...

سه شنبه 24 مرداد 1396 05:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

این چه وجهی است که مستوره و هر جا پیداست
                                                                         این نه هرجائی من، مزد جنونم لیلاست؟
                                             چشمم اندر شکن زلف درازش سرمست
                                                                       چه کند دیده هر آن دیده به غایت زیباست

                                                                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

سه شنبه 24 مرداد 1396 12:13 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند
                                                                          وای اگر بار دگر ملعبۀ سیب کند
                                         صنمی ساخته ایم از زر و زور و تزویر
                                                                  که بت و بتکده را یک شبه تخریب کند
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 4 ) 1 2 3 4