عریانتر از نسیم

شنبه 31 تیر 1396 11:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من هوای که سرم نی که هوای همه خوش
                                                     همه ام در همه در من همه در همهمه خوش
                                     خالی از خویشتنم پیرهنی رنگ نسیم
                                                           تو که عریان تری از باد تنت از همه خوش
                                                                                                                                                                                               (صفایی)ادامه مطلب
 

لا یستَوحِشُ من کانَ اللهُ انیسَهُ

شنبه 31 تیر 1396 03:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

رو مگیرد ز من ار لیلی سرمستی هست
                                                        که به هر کس ندهد رابطه با مجنون دست
                                حسرت از چشم و دهن ساق و سراپایش نیست
                                                   که هم از دوش و بر و بوس و کنارم سرمست
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

دوستت داریم دکتر مراقب باش

شنبه 31 تیر 1396 09:12 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

حیف ما حیف شما نیست که شه مات شویم
                                                                که به تفریح جَلَب جلبِ مُحاجات شویم
                                         حال فردای من از حاصل امروز شماست
                                                                        وای اگر افشرۀ پنجه طامات شویم
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

کو آنکه جز از دوست به آرام رسید

جمعه 30 تیر 1396 10:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 هر که بی خویشتن آمد به جهان خون شد و رفت
                                                             یا که لیلای مرا دیده و مجنون شد و رفت
                               وآنکه بر خال لب دوست گرفتار آمد
                                                                  مطمئن دلشده آرام بیرون شد و رفت
                                                                                                                                                                                             (صفایی)ادامه مطلب
 

شهر شهر فرنگه...

پنجشنبه 29 تیر 1396 09:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

سرنگون باد هر آن قصد خدا کرده کمین
                                                              دین ما دست شما نیست که آید به زمین
                                        خشگ کی می شود آن نهر که از دل جاری است
                                                           ریشه در خون حسین بن علی (ع) دارد دین
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

 

ادامه مطلب
 

وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم؟

پنجشنبه 29 تیر 1396 12:45 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

وقت آن نیست که زین پس همه صادق باشیم
                                                                   تا که دنباله و دنبال موافق باشیم
                               با مفاهیم ربوبی نشدیم آگه از آنک
                                                                  کافر کفر و مصادیق منافق باشیم
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


ادامه مطلب
 

الناس علی دین ملوکهم

چهارشنبه 28 تیر 1396 04:27 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 الم یعلم بان الله یری

                              مظلوم وطن خاک به خون مشروحه
                                                                  شیراوژن شرحه شرحۀ مذبوحه
                              هان شأن سران خود ز مرئوس ببین
                                                              امت همه مؤمنند و دین ممدوحه
                                                                                                                                                                                    (صفایی)ادامه مطلب
 

مزاج عشق بس مشکل پسند است...

دوشنبه 26 تیر 1396 09:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آید آنروز که از قال به احوال رسیم
                                                               که از این مغلطه ها بر در ابدال رسیم
                                   حاجبی نیست مرا پیچ و خم زلف سیاه
                                                           که از این همهمه بر صاحب اقوال رسیم
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

به خاطر بسپار

دوشنبه 26 تیر 1396 03:21 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                       
      بدون شرح!


ادامه مطلب
 

ایستاده تا مرگ

دوشنبه 26 تیر 1396 02:14 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

یادش به خیر آنکه مرا رهنمای بود
                                                            مردی که با اشاره ره از چاه می نمود
                                اینک توئی و شیوه سیر و سلوک پیر
                                                          صبری جمیل بر جماعت پر کینه و عنود
                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3