عریانتر از نسیم

شنبه 31 تیر 1396 11:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

من هوای که سرم نی که هوای همه خوش
                                                     همه ام در همه در من همه در همهمه خوش
                                     خالی از خویشتنم پیرهنی رنگ نسیم
                                                           تو که عریان تری از باد تنت از همه خوش
                                                                                                                                                                                               (صفایی)ادامه مطلب
 

لا یستَوحِشُ من کانَ اللهُ انیسَهُ

شنبه 31 تیر 1396 03:06 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

رو مگیرد ز من ار لیلی سرمستی هست
                                                        که به هر کس ندهد رابطه با مجنون دست
                                حسرت از چشم و دهن، نوشِ لب نوشش نیست
                                                  که هم از دوش و بر و بوس و کنارش سرمست
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

دوستت داریم دکتر مراقب باش

شنبه 31 تیر 1396 09:12 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

حیف ما حیف شما نیست که شه مات شویم
                                                                که به تفریح جَلَب جلبِ مُحاجات شویم
                                         حال فردای من از حاصل امروز شماست
                                                                        وای اگر افشرۀ پنجه طامات شویم
                                                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

شهر شهر فرنگه...

پنجشنبه 29 تیر 1396 09:44 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

سرنگون باد هر آن قصد خدا کرده کمین
                                                              دین ما دست شما نیست که آید به زمین
                                        خشگ کی می شود آن نهر که از دل جاری است
                                                           ریشه در خون حسین بن علی (ع) دارد دین
                                                                                                                                                                                                  (صفایی)

 

ادامه مطلب
 

الناس علی دین ملوکهم

چهارشنبه 28 تیر 1396 04:27 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 الم یعلم بان الله یری

                              مظلوم وطن خاک به خون مشروحه
                                                                  شیراوژن شرحه شرحۀ مذبوحه
                              هان شأن سران خود ز مرئوس ببین
                                                              امت همه مؤمنند و دین ممدوحه
                                                                                                                                                                                    (صفایی)ادامه مطلب
 

مزاج عشق بس مشکل پسند است...

دوشنبه 26 تیر 1396 09:29 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

آید آنروز که از قال به احوال رسیم
                                                               که از این مغلطه ها بر در ابدال رسیم
                                   حاجبی نیست مرا پیچ و خم زلف سیاه
                                                           که از این همهمه بر صاحب اقوال رسیم
                                                                                                                                                                                             (صفایی)


ادامه مطلب
 

به خاطر بسپار

دوشنبه 26 تیر 1396 03:21 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                       
      بدون شرح!


ادامه مطلب
 

هل من ناصر ینصرنی؟!

شنبه 24 تیر 1396 02:43 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

چندی است قوم من به نافله بیدار می شوند
                                                    در سایه سار شب چو صائقه پربار می شوند
                                  سوزند خویش و بیشه از این سوز و ساز شب
                                                          شیرند شیرنر که طعمۀ کفتار می شوند
                                                                                                                                                                                          (صفایی)ادامه مطلب
 

ای باعث ویرانی من، شرمت باد...

چهارشنبه 21 تیر 1396 01:53 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هو القابض و الباسط


                            زنجیری زلفین پریشان تو کیست
                                                               بر حال نزار آنکه بایست گریست
                            این قوم به دشمنی  کمینم زده اند
                                                     جز روی تو در آینه ام نیست که نیست
                                                                                                                                                                                (صفایی)


ادامه مطلب
 

اللهم خلقت القلوب علی ارادتك، و فطرت العقول علی معرفتك

چهارشنبه 14 تیر 1396 12:25 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

پا تا به سرم سوز سر و سینه و ساق است
                                                                بر آتشم از عشق جگر گوشه مردم
                               هر جا که نشینیم سخن از بر و دوش است
                                                            هرجائی من با که نکرده است تفاهم

ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2