تو مو می بینی و من...

یکشنبه 29 بهمن 1396 12:20 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر آنکه جمال یار نادیده بدید
                                                            جز نور از این ظلمت اندوده ندید
                                     بر وصل سیاه زلفِ رخساره سپید
                                                              صبر از من شوریده مدارید امید
                                                                                                                                                                               (صفایی)


ادامه مطلب
 

تا به کجاست ماجرا؟

شنبه 28 بهمن 1396 10:07 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

تو در اندیشه که او را ز ورای خویش دیدن
                                                                به هزار لن ترانی ز هزار سو شنیدن
                                          به خود آی تا خدا را به سر آید این تمنا
                                                    که هم از تو خویشتن را به هزار گونه چیدن
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)
 


ادامه مطلب
 

الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَیّر

شنبه 28 بهمن 1396 09:54 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای آنکه درون تیره برون ماه منیری
                                                                    باری ندهد حاصل اندیشه به سیری
                                           این آتش افتاده به خرمن گنه توست
                                                              باشد که از این پس پی هر لقمه نگیری

ادامه مطلب
 

فهم نمی شوی چرا؟

جمعه 27 بهمن 1396 11:02 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

بر حّی تو موتی نبود حی مهیمن
                                                                  ای حصن حصین تو مرا وادی ایمن
                                         وارونه شدیم از کشش جذبه و الحاق
                                                                 مجنون تو و لیلای سیه چردۀ تو، من
                                                                                                                                                                                           (صفایی)


ادامه مطلب
 

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

جمعه 27 بهمن 1396 12:39 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای آنکه پنداری بیگانه هم کیش است
                                                                او را نمیدانی کورآب در پیش است
                                    آزاده مردانند آزاد و وارسته
                                                       این نفس دون گرگی در جامۀ میش است


ادامه مطلب
 

حسن ختام!

پنجشنبه 26 بهمن 1396 09:18 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ای داده به باد زلف عنبر بو را
                                                                       وز شش جهتم گرفته در بر، هورا
                                                     بر جلوه در آمدی که سوزی همه من
                                                                     من نیز به احسنت سعیکم مشکورا
                                                                                                                                                                                              (صفایی)ادامه مطلب
 

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

چهارشنبه 25 بهمن 1396 09:31 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

در خلوت ما جز خم ابروی تو نیست
                                                          در حیرتم از آنکه بدور از تو بزیست
                                              ذرات وجودم همه آیینه توست
                                                       تیری که ز مژگان فکنی بر دل کیست
                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

ناگهان چه زود دیر می شود

چهارشنبه 25 بهمن 1396 12:32 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

ایکه نیارزد به یکی موت ماه
                                                              یوسف جانت نشود چاه چاه
                                               گر به همین شیوه سپارید جان
                                                                تا به ابد حسرت و غم آه آه
                                                                                                                                                                  (صفایی)


ادامه مطلب
 

كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ

سه شنبه 24 بهمن 1396 10:14 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                             

منی که اهلِ تابع و منقاد خویش را بر دسته های خودی و غیر خودی شقّه کرده و در اندرونی خود نیز مبتلای دوگانگی ام، داعیه دار اتحاد و اتفاق قوای اندرونم و آینه دار طلعت دوست! و با اسلام و استسلامی از این دست، منادی  اوتاد سِلکم و خود راهبر سیر وسلوک! وین عجب تر، که بشریت آگاه و متصف به اوصاف الله را نیز به الگو پذیری از سلوک عارفانه و جهان شمول خویش! فرا میخوانم. تو گوئی می پندارم احدی را جز من توانائی ادراک و شعور سیاسی نیست؟

ادامه مطلب
 

کارد بر استخوان

دوشنبه 23 بهمن 1396 07:52 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

زین پس گذر مدعیان از سر و خشت است
                                                              تا در نظر دوست که زیبا و که زشت است
                                             ای آنکه به ادراک و شعورم بستیزی
                                                                 بیهوده درو آمده ای موسم کشت است
                                                                                                                                                                                              (صفایی)
                        

ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 3 ) 1 2 3