عاشورا هر لحظه در درونمان اتفاق می افتد...

دوشنبه 3 شهریور 1399 11:38 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
عاشورا
                                   قصد سرم کرده عدو؟ باکٰ نه
                                                             در طلبت دین و دل امساک نه
                                   دست بدارید ز درمان من
                                                               کآنچه ورا هستٰ به تریاکٰ نه
                                                                                                                                                                          (صفایی)

خامنه ای

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.