إِنَّ أَكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتقاكُم

یکشنبه 13 مرداد 1398 10:30 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image

دوشم صنمی گفت که هان، شیخ معظم!
                                                                  سیمای هر آن مست خدا از تو مجسم!

                                                   جاییکه شهادت گذر از نفس شریر است
                                                                     پا تا به سرم چیست جز از خطّ مقدّم
                                                 من بودم و حق، در بدنی هر دو به یک وجه
                                                            از خویش، گذشتم چه کس از من بزند دم
                                                 آن کیست که از من بزند نعره توحید؟
                                                                     آواز انا الــــــــــحق بسراید ز گلویم
                                                 مصلوبِ تن خویشم اگر نیک ببینی
                                                       از پیــــــــــــــــــله برون آمده گردیده ام آدم
                                                بر جمله خلایق صفتی از صفت اوست
                                                                    تا قهرِ که را مایل و بر مهرِ که محرم
                                                یکدم بنشین تا کُنمت نیک، سیاست
                                                                     شاید نزدی از علی و آل علی (ع)  دم
                                                بشکسته دلم حرمتش از کعبه فزون است
                                                                     بر کعبه و بر عرش الهی ست مقدّم

                                               
ای آنکه به تزویر و حیل، خویش فریبی
                                                               صد سال دگر هم نشوی آگه از این غم
                                               من تشنۀ گرمای تن و شهوت سکسم
                                                                      لیکن ننشیند ز حرامش به تنم، نم
                                               گرمای تنم گرمی خورشید زمستان
                                                                   جانبخش و دل انگیزترین لذت عالم
                                               بی عشق، دو عالم به نخ سبحه نیارزد
                                                                     تدبیر نما سهل شود مشکل ما هم
                                              حق را به بــــــــــهای دم حقّت بستانی
                                                        حق را به بـــــــــــــهای دم حقّم بستانم؟!

                                             
ما تشنۀ وصلیم (صفایی) به دعایی
                                                                            ما را برسان تا برِ دلدار مکرم    


Related image


 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.