مَن أَصلَحَ فیما بَینَهُ وَبَینَ اللّه ِ أَصلَحَ اللّه ُ فیما بَینَهُ وَبَینَ النّاس.

سه شنبه 12 آذر 1398 12:21 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image
مائیکه بی هرم عشق تو می میریم
                                                        بس خون دل خوردیم از زندگی سیریم
                                   ما را نمی سوزد جز آتش عشقش
                                                                  تا غرق دریاییم آتش نمی گیریم
                                   از نفی تا اثبات، وادی حیرانی
                                                             یک شب به تکبیر و روزی به تکفیریم
                                  در زیر بارانی از تیر مژگانش
                                                                   آماج نور النور زخمی شمشیریم

                                  ما را نشاید جز دلدار دارایی
                                                                در کام و نا کامی از کودکی پیریم

                                  مائیم و آهنگ دشت جنون ای عشق
                                                              با عقل بی تدبیر با خویش درگیریم

                                 جان کندن از دید فرهاد شیرین است
                                                          از سخت جانانیم در خواب می میریم

                                 ای عقل پروا کن مرغیم پر وا کن
                                                              تا کی به طراری تا کی به نخجیریم

                                 بر لا الهِ این، آیات کفر آمیز
                                                                    الا الهی آریم تا بال و پر گیریم
                                 تنویر اذهان است اعجاز اندیشه
                                                            ما جهل حاکم را مجرم به تقصیریم
                                 مستیم و مستوری ما را نمی شاید
                                                                تا ننگ و نامش را لا قید بپذیریم
                                 تدبیر می باید تقدیر امت را
                                                                ای شیخ بازاری تا کی زمینگیریم 
                                 آری (صفایی) ما زخمی خویشانیم
                                                              کس نشنود هرگز کز غیر دلگیریم


 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.