هین که طوفان حوادث نبرد بنیادت

پنجشنبه 20 تیر 1398 01:26 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
فریب
از پسِ پشت شب تار فروغی پیداست
                                                               که در اندیشۀ شبکور بسی نازیباست
                                        عشقبازی من و ما و شما بوالهوسی است
                                                 اینکه من هستم و هستید و سیاهی برجاست
                                                                                                                                                                                           (صفایی)

نیرنگ
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.