کیست مرا یاری کند؟

یکشنبه 18 شهریور 1397 10:21 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
بنیانگذار
جان من! طعنه به انگاره درویش مزن
                                                  مصلحت سلم و ثبات است به تشویش مزن
                                         زخمها خورده تنم پشت به پشت از دد و دیو
                                                        زخم بر زخم دل ریش از این بیش مزن
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

       
افول تمدنها
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.