تا باد چنین بادا

دوشنبه 5 شهریور 1397 11:44 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
ای لعل لبت مصحف جان را آیه
                                                              حاصل نشود جز تو بدین سرمایه
                                                   بر مردمک دیده فرود آی ای جان
                                                               من بر قدمت زمین و بر سر سایه
                                                                                                                                                                                      (صفایی)

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.