Pish Deh

دوشنبه 5 شهریور 1397 02:15 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
تو بهار منی ای شیخ گل و نسترنم
                                                                 عالمی مست می و باده، خراب تو منم
                                                  هان، چه کردی که چنین از پی تو عربده جوی
                                                                               تا ثریا برسانم حسنات حسنم
                                                                                                                                                                                                          (صفایی)
داستانى از مولانا
آسیاب به نوبت:
                            رفت روزی زاهدی در آسیاب   
آسیابان را صدا زد با عتاب 
                       گفت دانی کیستم من گفت :نه   گفت نشناسی مرا، ای رو سیه  
                       این منم ، من زاهدی عالیمقام   در رکوع و درسجودم صبح وشام  
                             ذکر یا قدوس ویا سبوح من    برده تا پیش ملایک روح من 
                             مستجاب الدعوه ام تنها وبس   عزت مارا نداند هیچ کس 
                       هرچه خواهم از خدا ، آن میشود    بانفیرم زنده ، بی جان میشود 
                            حال برخیز وبه خدمت کن شتاب   گندم آوردم برای آسیاب  
                              زود این گندم درون دلو ریز  تا بخواهم از خدا باشی عزیز
                               آسیابت را کنم کاخی بلند   
برتو پوشانم لباسی از پرند  
                                 صد غلام وصد کنیز خوبرو   میکنم امشب برایت آرزو  
                                آسیابان گفت ای مردخدا   من کجا و آنچه میگویی کجا  
                        چون که عمری را به همت زیستم   راغب آن کاخ و دربان نیستم
                        درمرامم هرکسی را حرمتیست   آسیابم هم ، همیشه نوبتیست
                      نوبتت چون شد کنم بار تو باز   خواه مومن باش و خواهی بی نماز
                             باز زاهد کرد فریاد و عتاب   کاسیابت برسرت سازم خراب
                            یک دعا گویم سقط گردد خرت   بر زمین ریزد همه بار و برت
                          آسیابان خنده زد ای مرد حق   از چه بر بیهوده می ریزی عرق  
                           گر دعاهای تو می سازد مجاب   با دعایی گندم خود را بساب...


 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.