ای به امید کسان خفته ز خود یاد آرید

پنجشنبه 1 شهریور 1397 06:19 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
کو بتگری که از خود و مردم خدا کند
                                                                    بتخانه ای به قصد تقرب بنا کند
                                         خود بر کنار و دست خدا گرم کار خلق
                                                            دست من و شما به هم آورده ما کند
                                                                                                                                                                                         (صفایی) 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.