بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

دوشنبه 27 آبان 1398 05:53 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image

از انجماد چشمه شور آفرین عشق
                                                               گلگونه ای نماند جهانرا که زرد نیست
                                                   گویی شکست حرمت اسلامیان رواست
                                                               ما را مجال و فرصت اظهار درد نیست
                                                   ذلت عجین زندگی ماست ایدریغ
                                                              اینجا به نفع قسط و عدالت نبرد نیست
                                                   صلحی ست آشکار میان یقین و کفر
                                                             این امتزاج خیر و شر ابداع مرد نیست
                                                   از شش جهت به جانب جانان ره است لیک
                                                            جز اهل درد و درد، یکی رهنورد نیست
                                                   هر چند ما به خلوت و سرگرم باده ایم
                                                 کو، کیست آنکه از خم و خمخانه طرد نیست؟!
                                                   زین فوج ناصحان مقدس مآب شهر
                                                              آبی به روی و مکتب آزاده مرد نیست
                                                   بگذر (صفایی) از این دیو و دد، خموش
                                                              الله و ما سوی الله ما زوج و فرد نیست
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.