آزموده را آزمودن خطاست...

پنجشنبه 21 تیر 1397 12:15 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
دینی که به دست قشر ظاهر بین است
                                                                 مستمسک مردمان مهر آیین است
                                  خویشی که ز کین راه به بیگانه دهد
                                                               گردن زنمش که رسم آورد این است
                                                                                                                                                                                         (صفایی)

 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.