آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم

پنجشنبه 3 خرداد 1397 01:22 ب.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

شود آیا که شوم پاره ای از پیرهنت
                                                           که رسانم عطش خویش به ناب دهنت
                                         لطفها می کنی ار بار دهی بار دگر
                                                               زمهریری برسد گرمی خورشید تنت
                                        فرج از چاه زنخدان توام نیست که نیست
                                                             نه هم از تنگ بر و دوش و گداز بدنت
                                        سوختم زآتش چشمی که برآبم زد و رفت
                                                     در گذاری که نه جز سایه من بود و من ات                               
                                        غرق در وحدتم از کثرت آیینه و آب
                                                             بازتابی نه هم از اینهمه سحر سخنت
                                        حسرت پیر و جوانت همه در من به ظهور
                                                            همه در حسرت جانبخش حریر بدنت
                                        باز یابم که مرا جز تو اثر نیست که نیست
                                                          گم شدم در شکن زلف شکن در شکنت
                                                                                                                                                                                             (صفایی)
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.