عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

جمعه 18 اسفند 1396 11:09 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 

کش مکشی است در دلم زآتش و آب این و آن
                                                                       عقل تمایلش به تن عشق مرید جانِ جان
                                            هرزه گی است روز و شب دامن این و آن شدن
                                                                         جمع جهات میکند
عمر دو روزه جاودان
                                                                                                                                                                                                                  (صفایی)
 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.