چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

دوشنبه 4 آذر 1398 11:07 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Image result for ‫پوپولیسم‬‎
زین پس گذر مدعیان از سر و خشت است
                                                              تا در نظر دوست که زیبا و که زشت است
                                             ای ملعبۀ دست فرومایه تر از خویش
                                                                 بیهوده درو آمده ای موسم کشت است
                                                                                                                                                                                              (صفایی)
                        

Related image 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.