اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

سه شنبه 7 آبان 1398 12:52 ق.ظنویسنده : محمد رضا صفایی

 
Related image
از انجماد چشمه شور آفرین عشق
                                                              گلگونه ای نماند جهانرا که زرد نیست
                                                   گویی شکست حرمت اسلامیان رواست
                                                              ما را مجال و فرصت اظهار درد نیست

                                                   ذلت عجین زندگی ماست ایدریغ
                                                             جایی به نفع قسط و عدالت نبرد نیست
                                                   صلحی ست آشکار میان یقین و کفر
                                                            این امتزاج خیر و شر ابداع مرد نیست
                                                   از شش جهت به جانب جانان ره است لیک
                                                            جز اهل درد و درد، یکی رهنورد نیست
                                                   هر چند ما به خلوت و سرگرم باده ایم
                                                 خاتم (ص) ز مکه و علی (ع) از کوفه طرد نیست؟!
                                                   زین فوج ناصحان مقدس مآب شهر
                                                       آبی به روی دین و مکتب آزاده مرد نیست
                                                   امشب (صفایی) از چه چنین تند خو شدی
                                                               الله و ما سوی الله ما زوج و فرد نیست

بله...

  
                                      


 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.