سیر و سلوک

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 04:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

      ادخلوها بسلام آمنین     
 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِی السِّلْمِ کَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ
      ای کسانیکه ایمان آورده اید، به صلح و آشتی در آیید و از گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست.
 
                                             
              شراب کهنهُ ساقی عجب مرد افکن است امشب                                                                                                    چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب                              برافتاد از میان هایل تو با من، من تو را مایل                                                 
                     به جامی عقل و دین زایل چها آبستن است امشب
                         شکستی ساغر از من هی خرابم ساختی از می                
                                             شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                              ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                       بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
                    بریزم باده بر ساغر بگیرم تنگتر در بر
                                                     درآی آخر درآی از در که منزل ایمن است امشب
                    مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده
                                                        تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   ز من جز نامی از من کو که پیدا و نهانم او
                                                  به ساز آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                  خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمی دانم
                                                        به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقی و سوز دل رهانندم از آب و گل
                                                کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                  رها از خویشتن باید که امدادی ز غیب آید
                                                 که شب تاریک و منزل بر کمین رهزن است امشب
                 به هر وادی که کام دل به لبیکی شود حاصل
                                             چه شاید شکوه از باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زنم بر بیکران وی
                                           که مست از جام پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواست برگردم
                                          
چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                               که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                                
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                دمی، از خویشتن رستم به صورت ساز پیوستم                                   
                                                به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                                 به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                   هر آن کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
               برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                    رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
              چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                    عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
              به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                              دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
              برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                                 
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                               که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                             حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                            که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                               به جانم جانٍِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                               به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                                     دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                                 مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                          
سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین
 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم...

شنبه 5 فروردین 1396 03:00 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

مائیکه بی حرم عشق تو می میریم
                                                     بس خون دل خوردیم از زندگی سیریم
                                   ما را نمی سوزد تاب و تب غیری
                                                                تا غرق دریاییم آتش نمی گیریم


ادامه مطلب
 

...قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ...

جمعه 4 فروردین 1396 04:05 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

      ای آنکه پنداری بیگانه هم کیش است
                                                           او را نمیدانی کورآب در پیش است
                                   در بند خناسی افسونگریم آری
                                                              آزادی ما در آزادی از خویش است


ادامه مطلب
 

...بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

پنجشنبه 3 فروردین 1396 04:37 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 از آتش و آب و خاک بودم آزاد
                                                                    پا تا به سرم بسوخت، بر بادم داد
                                  بی پرده و از پس حجب می سوزد
                                                                        بیدادگری که می پسندد فریاد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)ادامه مطلب
 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه!

پنجشنبه 3 فروردین 1396 12:47 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

                           هر که شد جاذب و مجذوب اشارات نظر
                                                   حاصلش چیست از این لمعه بجز خون جگر
                          خود به پا خیز به تنزیه دل و دیدۀ خویش
                                                                من مرید نفس صبحم و امداد سحر
                                                                                                                                                                              (صفایی)ادامه مطلب
 

لیلای من تو...

سه شنبه 1 فروردین 1396 08:46 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 لیلای مرا عشق کسی بر دل نیست
                                                              جز آنکه جنونش به جز او مایل نیست
                                        افسوس که در بوالهوسی شب تا صبح
                                                              می لولی و غافل که جز او قابل نیست
                                                                                                                                                                                              (صفایی)


ادامه مطلب
 

خون جگر

سه شنبه 1 فروردین 1396 10:47 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                              هرجائی من، لیلی هر کوی و گذر
                                                               مجنون تو را نیست بجز خونِ جگر
                              در خلوت خاصان مقرب بنشین
                                                                     شیرینی جان کندن فرهاد نگر
                                                                                                                                                                                 (صفایی)ادامه مطلب
 

ان الله جمیل و یحب الجمال

سه شنبه 1 فروردین 1396 12:44 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
 


آنانکه طریقت نبی (ص) پیمایند
                                                                          ره یافتۀ شریعت عظمایند
                                            خود مظهر بی بدیل وجه اللهی
                                                      کوتاهِ سخن خوشگل و خوش سیمایند
                                                                                                                                                                                (صفایی)ادامه مطلب
 

یاد باد آن روزگاران یاد باد

دوشنبه 30 اسفند 1395 11:55 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

موسم شور و نشاط است و گه بوس و کنار
                                                                                   رویش عاطفه در دامن سر سبز بهار
                                          برده هوش از سر گل بلبل شوریده چناک
                                                                               صبحدم رقص نسیم از دل سبزینه قرار
                                                                                                                                                                                                                       (صفایی)


ادامه مطلب
 

سرآب آباد!؟

دوشنبه 30 اسفند 1395 04:57 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


مکروا و مکر الله
                   

                      شیخ تو را چه می شود مهر به قهر می کنی
                                                         خون به دل خدایگان، مردم شهر میکنی
                      آیه به آیه کوثری لایه به لایه قهر و کین
                                                        فرصت نیم  روزه را بر همه زهر می کنی
                                                                                                                                                                                      (صفایی)ادامه مطلب
 

حسن و قبح

شنبه 28 اسفند 1395 04:48 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                               
                                 آنرا که تفاوت نکند خوف از رجا
                                                        میخانه، دیر، خانقه و مسجد از سرا
                                 بگذشته از منازل و هم بگذرد یقین
                                               از حُسن خویش و جمله عیوب من و شما
                                                                                                            (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 24 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...