سیر و سلوک

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 03:30 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                                                      
                                                       

                                                         
بسم الله، و الحمدللّه الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیرالمؤمنین مولی الموحدین

 علی بن ابیطالب علیه الصلاة و السّلام
 
                                             
                 شراب کهنهُ ساقی عجب مرد افکن است امشب                                                                                                 چنان پندارم از مستی که گلخن گلشن است امشب                           
    
برافتاد از میان هایل تو با من، من تو را مایل                                                 
               به جامی عقل و دین زایل چه‌ها آبستن است امشب
                          شکستی ساغر از من هی خرابم ساختی از می                
                                          شکستم توبه پی در پی چه بشکن بشکن است امشب
                                ببین ای تشنه بر خونم که در تاب و تبت چونم
                                                    بر احوال دگرگونم پریشان دشمن است امشب
   

 
                  بریزم باده بر ساغر، بگیرم تنـــــــــــــگتر در بر                      
                                               درآی آخِر در آی از در که منزل ایمن است امشب
                مرا از من برون آر و به آیینه نشانم ده                                                                                                           تویی بر آن هویدا من مرا پیراهن است امشب
                   زمن جز نامی از من کــو که پیدا و نهانم او                 
                                               به سازِ آن کمان ابرو چه سوزی بر تن است امشب
                   خراب از وصل و هجرانم که پای از سر نمیدانم           
                                                     به سوز و ساز پنهانم زبان سوسن است امشب
                  دَم ساقـی و سوزِ دل، رهانندم از آب و  گـل                                  
                                            کنون ماییم و صد مشکل که از اهریمن است امشب
                 
رها از خویش می باید، که امدادی زغیـب آیـد                                    
                                                  شبی تاریک و منزل بر کمینِ رهزن است امشب
                  به هر وادی که کام دل به لبیکی شود حاصل
                                           چه شاید شکوه از باطل که حق بر توسن است امشب
                 به یمن ساغری از می زنم بر بیـــــــــــــکرانِ وی                                       
                                       که مست از جامِ پی در پی به سیر ذوالمن است امشب
                 دو صد منزل سفر کردم رسیدم خواســت برگردم                                
                                        چه بر گشتی که خود با من به سیر گلشن است امشب
                 نشایــــــــــــد آسمان ما را به ناز و غمزه بر گیرد                                     
                                           که یارم با دو صد صورت به کوی و برزن است امشب
                 بسوزی دیـن و  ایـمانم برآشـوبی دل و جـانم 
                                             
هر آن صورت که آرایی به وجه احسن است امشب
                شبی، از خویشتن رستم به سرمستی به پیوستم                                   
                                             به لبخندی شد از دستم که مه بر روزن است امشب
                اشارت کرد، فهمیــدم که خود را در میان دیــــدم                                           
                                               به لبخندش بخندیدم که نخ بر سوزن است امشب
                شدم از دســـت و یار آمد سرِ بوس و کنار آمــــد                                                
                                                     هلا کِشتم ببار آمد گل اندر دامن است امشب
                برقص آ جانِ جانانم برقــــص آی و برقصانـــــم                                        
                                                  رها از کفر و ایمانم رها از من، من است امشب
               چه پیچ وتاب گیسویی خماریــن چشم و ابرویی                                           
                                                 عجب دوش و بر و رویی زبانم الکن است امشب
               به فریادم رس ای ساقی هنوزش جلوه ها باقی                                               
                                                           دلٍِِِِِِ دلبر شکار او مگر از آهن است امشب
               برون از پرده می آید جمالش نیک بنمایــــــــــــد
                                              
چه سازم با دل آرامی که کوته دامن است امشب
              خوشا با او به سر بردن می از پیــمـانه اش خوردن                                            
                                           که دوشم بوسه بر دست و امیدم گردن است امشب
             حرامش باد اگر یکدم به دام زلــــــــــــــف غیر افتد                                                 
                                          حرامم جز به آغوشش که بر جان مأمن است امشب
             به خلوت عشقبازی را چه تصویری از این خوشتر                                          
                                        که لب بر لب هم آغوشیم و شوری بر تن است امشب
            نفخت فیه من روحی،
به استــــــــــمرار و دم بر دم                                                    
                                           به جانم جانٍِِ جانان است و تن پیراهن است امشب
             نه تنها من خــــــراب از او ،به جامِ شیخ و شاب از او                                                     
                                           به یک جرعه شراب از او جهانی روشن است امشب
            چها میبند از جلوت، شراب و شاهد و خلوت                                                          
                                               دلِ نازک خیال من که صید ذوالمن است امشب
            شدم مجنون کــــــــــوی او که لا الله الا هو
                                             مسلمانان (صفایی) کو که لیلی با من است امشب
            هرآن می خواستیم آن شد وصالش سخت آسان شد
                
                       سیه مستی مسلمان شد به صبحی روشن است امشب

                                                                                                    الحمد لله 
                                                                                               والعاقبة للمتقین


 

خدایم را میازارید...

پنجشنبه 30 دی 1395 09:53 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

                          از من و ما چه دیده ای کز من و ما نمی رهی
                                                                تا به خدا نمی رسی زین حرکات منحنی
                         شک به خدای کرده ای، میل سفر نمی کنی
                                                          معجزه ها کنی اگر دست به دست وی دهی
                                                                                                                                                                    (صفایی)


ادامه مطلب
 

پژواک

چهارشنبه 29 دی 1395 11:25 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

                                                    
    
الا یا اهل العالم انا الامام القائم، انا الصمصام المنتقم، انّ جدی الحسین (ع) قتلوه عطشاناً، طرحوه عریاناً، سحقوه عدواناً. الا یا اهل العالم! هل من ناصر ینصرنی؟!

                              آه، نشد کسی برون از حضرات ذوالفنون
                                                                 تا که علم کنم به خون بیرق دین سرنگون
                             گشته درو به صد حیل کشتۀ اولاد علی(ع)
                                                                 کیست کسی که بر دمد از نفحات قائمون

                                                                                                                                                                                   (صفایی)   
               

ادامه مطلب
 

پیشمرگ

پنجشنبه 23 دی 1395 12:50 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


کس نشد از دلت خبر خاطره گشتی ای پدر
لب به لبت رسانم ار دست دهد وصال من
 تازه شدیم و نو به نو تا به سخن در آمدی
کس نشدی خبر از این واسطۀ کمال من

ادامه مطلب
 

سر بلند وطنم ، ایران

چهارشنبه 22 دی 1395 11:50 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                        دریغ است ایران که ویران شود      کنام پلنگان و شیران شود


ادامه مطلب
 

یا ایها المسلمون اتحدوا، اتحدوا

چهارشنبه 22 دی 1395 11:35 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

هر گاه دیدید بنده ای گناهان مردم را می کاود و از گناهان خویش غافل است، بدانید گرفتار ابلیس اش خواسته اند. نجاتش دهید...
هرگز دشمن برون را توانائی رخنه در ایمان نیست،
کرم از خود درخت است.


ادامه مطلب
 

فزت و رب الکعبه

دوشنبه 20 دی 1395 09:29 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 


 هاشمی آزاد شد...


ادامه مطلب
 

شقایق

شنبه 18 دی 1395 11:53 ق.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 

 


امشب به ساز خاطره مضراب می زنم

چون سینه در هوای تو بی تاب می زنم

دشتی پر از شقایق پر پر به دامنم

دامن کشان به سوی تو  بر آب می زنمادامه مطلب
 

سجده بر غیر...

جمعه 17 دی 1395 04:10 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
چگونه است حال و روزت شبی که محبوبت را در آغوش غیر بنگری و در سجده بر رقیب مخیرت سازند؟


ادامه مطلب
 

ابر مرد...

پنجشنبه 16 دی 1395 10:15 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

 
                                                                
همه منتظرن یکی بیاد و آرومشون کنه، نجاتشون بده از هر آنچه کژی و ناراستیه. باعث انبساط خاطرشون بشه و گل لبخند رو لباشون بکاره.
کار سختیه؟


ادامه مطلب
 

بر خود نمرده به فتوای من نماز کنید.

پنجشنبه 16 دی 1395 06:33 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی

  
بر خود نمرده به فتوای من نماز کنید....

جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل کان زهوقا
                                                                                           (سورۀ الاسراء 81)
عدالت راستین(حق)درخشید و ناراستِ بیهده(باطل)افول کرد؛ به راستی، ناراستی وکژی باطل شدنی است.
            (صفایی)


ادامه مطلب
 

تعداد کل صفحات ( 16 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...